ChestShop

Vytvoření obchodu


Při vytváření chestshopu musíš v ruce držet Item, který chceš prodávat!
  1. Equipni do ruky item, který chceš prodat.
  2. Pak upři zrak na chestku.
  3. Vytvoř chesthop pomocí příkazu /chestshop create kupní_cena prodejní_cena
Pokud chceš zničit chestku / odstranit specifický shop, tak použij příkaz /chestshop remove

Užitečné příkazy


  • /chestshop create - Vytvoří obchod se specifickým itemem
  • /chestshop list - List vytvořených obchodů
  • /chestshop remove - Odstraní vybraný obchod
  • /chestshop search - Vyhledávání obchodů podle specifického itemu